Husbilen

Bilder på husbilens interiör och exteriör samt en skiss på bilen layout.